TUTKIMUS

Katarina Nummi-Kuisman tämänhetkisenä PostDoc- tutkimuksen kohteena on pianonsoiton opetukseen liittyvän nettisivuston tuottaminen yhteistyössä MuT Kristiina Juntun kanssa sekä muusikon yleisösuhteen pedagogisten aspektien kartoittaminen MuT Anu Vehviläisen tutkimusryhmässä. Nummi-Kuisma luennoi ja kirjoittaa laajasti pedagogisesta yhteistyösuhteesta peilaten sitä viimeaikaiseen varhaisen ei-kielellisen systeemisen vuorovaikutuksen (intersubjektiivisuus) sekä neurotieteiden tutkimukseen.

kata-2568.jpg

Nummi-Kuisman väitöskirja Pianistin vire. Intersubjektiivinen, systeeminen ja psykoanalyyttinen näkökulma virtuoosietydin soittamiseen (Sibelius-Akatemia Studia Musica 43, hyväksyttiin arvosanalla kiitoksella hyväksytty 2010) Pianistin vire. Abstrakti. Aiheena on ammattipianistin psykofyysinen vire harjoittelu- ja esitystilanteissa. Tämä tapaustutkimus herättää kiinnostavia pedagogisia näkymiä, joiden kehittelyä Nummi-Kuisma jatkaa tutkimustyössään.